Anciënniteitsverlof

Sinds 2020 krijg je na 3 jaar anciënniteit in de kapperssector een dag anciënniteitsverlof. Daarna krijg je een bijkomende dag anciënniteitsverlof per schijf van 5 jaar anciënniteit in de onderneming.

 
aantal jaren anciënniteit in de onderneming anciënniteitsverlof
3 1
8 2
13 3
18 4
23 5
28 6

Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal dagen of uren anciënniteitsverlof in verhouding berekend, volgens deze formule: (weekgemiddelde van laatste 4 weken / 38 u.) X toegekende dagen volgens algemeen systeem

Voorbeeld

  • In de 4 weken voorafgaand aan de aanvraag tot anciënniteitsverlof heb je gemiddeld 15 uur per week gewerkt
  • Je hebt een anciënniteit van 15 jaar, wat je volgens het algemeen systeem recht geeft op 3 dagen anciënniteitsverlof
  • Na het in rekening brengen van je deeltijds arbeidsregime, heb je recht op 1,18 dagen of 9 uur anciënniteitsverlof. Aan dat getal komen we door 15 te delen door 38 en dan te vermenigvuldigen met 3.