Arbeidsduur

De maximale wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur met mogelijkheid tot spreiding over zes dagen van de week. 

De eerste 38 werkuren zijn betaald aan 100%. 

Vanaf het 39e werkuur worden de uren beschouwd als overuren, betaald aan 150%.