Landingsbaan

De werknemers tewerkgesteld in zware beroepen, met lange loopbanen of uit ondernemingen in herstructurering, kunnen een toelage vanaf 55 jaar ontvangen in het kader van een landingsbaan (1/2de of 1/5de tijds) op voorwaarde van een beroepsloopbaan van 35 jaar.