Functieclassificatie

Je loon hangt af van de precieze functie die je uitoefent en je anciënniteit in die functie. Zit je in de juiste categorie? Ontvang je een correct loon? Neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je AC-afdeling.

Categorie  Omschrijving
Categorie 1A elektrische en mechanische onderhoudswerken, welke bijzondere kennis vereisen;
Categorie 1B gewone onderhoudswerken en mechanieken;
Categorie 2 besturen van vrachtwagens;
Categorie 3 zware werken bij in- en uitpakken;
Categorie 4 helpen in magazijnen, begeleiden;
Categorie 5 lichte behandeling en lichte werken, sorteren