Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of bepaalde verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven.

Dit zijn de meest voorkomende. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks omstandigheden met recht op klein verlet. Voor meer informatie: neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of met AC-afdeling.

Gebeurtenis  Duur
Huwelijk van de arbeider. 2 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week dat de gebeurtenis plaats heeft of tijdens de daaropvolgende week
Huwelijk van een kind van de arbeider of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de arbeider De dag van het huwelijk. 
Geboorte van een kind van de arbeider.  10 dagen (3 door de werkgever betaald, 7 door de mutualiteit) tijdens de 4 maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling
Adoptie van het kind.

- 6 weken indien jonger dan 3 jaar
- 4 weken indien ouder dan 3 jaar (maar max. dan 8 jaar)

(3 dagen betaald door de werkgever, de andere door de mutualiteit)

Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de arbeider of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de arbeider.  3 dagen door de arbeider te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de arbeider inwoont.  2 dagen door de arbeider te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de arbeider inwoont.  De dag van de begrafenis. 

Voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner hebben arbeiders die wettelijk samenwonen met hun partner dezelfde rechten op klein verlet als arbeiders die gehuwd zijn.