Arbeidstijd

In de textielverzorgingssector wordt er voor de maximumgrens van de wekelijkse arbeidsduur een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen met minder dan 50 werknemers en ondernemingen van 50 en meer werknemers:

  • bij ondernemingen met minder dan 50 werknemers: 38 uren
  • bij ondernemingen van 50 en meer werknemers: 37,5 uren

De wekelijkse arbeidsduur moet over de eerste vijf werkdagen van de week verdeeld worden.

Werknemers van de onderhouds- en leveringsdiensten, aangestelden bij de ontvangst en de verpakking van ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch reinigen of strijken vallen buiten deze regeling.

Tijdens de weken waar een betaalde feestdag in voorkomt, en de week die daaraan voorafgaat, kunnen de werknemers ook tewerkgesteld worden op een normaal voorziene rustdag. In dat geval mag de arbeidsduur de vier uren niet overschrijden en moet het werk uiterlijk om twaalf uur eindigen.