Opleg bij tijdelijke werkloosheid

Met ingang van 1 januari 2022, dient de werkgever de volgende supplementen per dag tijdelijke werkloosheid te betalen:

  • 4 euro voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid van een kalenderjaar
  • 3 euro voor de daarop volgende 35 dagen tijdelijke werkloosheid van het kalenderjaar
  • 2 euro voor alle overige dagen tijdelijke werkloosheid van het kalenderjaar.

Dit supplement dient elke maand betaald te worden door jouw werkgever, samen met je loon.