Klein verlet

In principe moet je je werkgever vooraf verwittigen. Indien dit niet kan, doe het dan zo vlug mogelijk. De werkgever is verplicht deze afwezigheden toe te staan en moet het normale loon betalen.

De meest courante gebeurtenissen die recht geven op klein verlet, zijn:

Huwelijk van de werknemer. Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daarop volgende week.
Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer. Dag van het huwelijk.
Geboorte
De geboorte van een kind van de werknemer. De werknemer heeft recht op tien dagen. Voor drie dagen ontvangt hij het normale loon van zijn werkgever en voor de resterende 7 dagen een uitkering van de mutualiteit.
Overlijden

Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of van de samenwonende partner, van een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) / samenwonende partner.

Tien dagen, waarvan:

- drie dagen te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis,

- 7 dagen te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden.

-------------------------------------------------------------------

Drie dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, van de grootvader, de grootmoeder, een kleinkind, schoonzoon, schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) / samenwonende partner

 

⇒ die bij de werknemer inwoont: twee dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis

⇒ die niet bij de werknemer inwoont: de dag van de begrafenis.

Feest vrijzinnige jeugd/communiefeest
Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot.

De dag van de gebeurtenis of de gewone activiteitsdag voorafgaand of volgend onmiddellijk op de gebeurtenis als deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt.

Deeltijdse werknemers hebben ook recht op klein verlet, voor zover er effectief loonverlies is. Gebeurtenissen die zich voordoen op een dag waarop de deeltijdse werknemer normaal niet werkt, geven dus geen recht op klein verlet.