Tewerkstellingsverbintenis

In principe mag niet afgedankt worden wegens gebrek aan werk om economische redenen. De werkgever moet nagaan of er kan overgeschakeld worden op gedeeltelijke arbeid (tijdelijke werkloosheid) die gelijkwaardig moet verdeeld worden over alle werknemers.

In geval van individueel ontslag, met uitzondering van een ontslag om dringende reden, moet de werkgever een bepaalde procedure respecteren. Doet hij dit niet, dan kan de betrokken werknemer via zijn vakbond vragen om een schadeloosstelling. Meestal wordt geprobeerd om tot een minnelijke schikking te komen.