Vorming

Een gedeelte van de vorming kan plaats hebben buiten de werkuren. Deze vormingsuren zullen aan de arbeiders worden betaald tegen het gewone loon.
Voor de periode 2019-2020 bestaat er een collectieve vormingsplicht van 5 dagen. Voor de periode 2021 – 2022 bedraagt dit 6 dagen. Bovendien zal het opleidingsaanbod worden uitgebreid.

Neem contact met je vakbondsafgevaardigde voor de praktische regeling van het recht op vorming in jouw onderneming.