Syndicale premie

Alle werknemers die lid zijn van een vakbond, hebben recht op een jaarlijkse syndicale premie. Voor de arbeiders bedraagt deze premie € 145 , voor de bedienden € 110.

Voor de bruggepensioneerde arbeiders bedraagt de syndicale premie € 126.