Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voor- komende. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks omstandigheden met recht op klein verlet. Voor meer informatie: neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je gewestelijk secretaris.

Evenement

Aantal dagen

Geboorte: Kind van de arbeider

10 dagen (3 door de werkgever betaald, 7 door de mutualiteit)

Huwelijk: Van de arbeider

3 dagen (door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of in de daarop volgende week)

Indien je vooraf een overeenkomst wettelijk samenwonen afsluit, dan heb je de mogelijkheid om op dat ogenblik 1 dag klein verlet op te nemen en de resterende 2 dagen bij het huwelijk. 

Huwelijk: kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een (schoon-)broer, een (schoon-) zuster, (schoon-)ouders,  een kleinkind van de werknemer

1 dag

Adoptie van een kind

- 6 weken voor een kind jonger dan 3 jaar

- 4 weken voor een kind ouder dan 3 jaar

Overlijden van een echtgenoot, van een kind (adoptiekind)

5 dagen te kiezen door de werknemer tijdens de periode die start de dag van het overlijden en die eindigt 14 dagen na de begrafenis.

Overlijden van de schoonouders

3 dagen te kiezen door de werknemer tijdens de periode die start de dag van het overlijden en die eindigt 14 dagen na de begrafenis.

Overlijden: (schoon-)broer, (schoon-)zuster,  grootouder, kleinkind, schoonzoon of schoonzuster van de arbeider

- 2 dagen indien de overledene bij de werknemer inwoont.

- 1 dag indien hij/zij niet bij de werknemer inwoont

Algemene opmerking

Voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner hebben werknemers die wettelijk samenwonen met hun partner diezelfde rechten op klein verlet als werknemers die gehuwd zijn.

Voor de volledige lijst van klein verlet neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of je vakbondsafdeling.