Anciënniteitverlof

De werknemers hebben recht op een dag anciënniteitverlof vanaf het kalenderjaar waarin ze 15 jaar in de onderneming werken.

Een ononderbroken periode van interimarbeid wordt voor maximaal 1 jaar meegeteld in de anciënniteit van de werknemer.