Lonen

Sectorale minimumlonen

De sectorale minimumlonen stijgen op 1 december 2019 met 0,16 € per uur of 25,6533 € per maand. Bovendien wordt er ter compensatie van de periode januari tot december 2019 een ecocheque of een ander, gelijkwaardig voordeel toegekend ter waarde van 150 €.

Bedrijven met een syndicale delegatie

Het sectorakkoord 2019 – 2020  voorziet de mogelijkheid om een bedrijfs-cao af te sluiten over de volledige loonmarge. De uiterste datum voor deze overeenkomst is 30 november 2019.

Indien er  tegen die datum geen akkoord wordt gevonden binnen het bedrijf dan stijgen de reële lonen met 1,1 % vanaf 1 december 2019.

Indexering van de lonen

De lonen worden telkens op 1 juli en 1 januari aangepast aan de indexevolutie van de voorbije 6 maanden. In geval van deflatie (daling van de index) wordt dat tot 1% geneutraliseerd. (Wanneer bijvoorbeeld de index met 1,1% daalde de voorbije 6 maanden, dalen de lonen slechts met 0,1%.)

 

 

Meer informatie