Betoging 24 september tegen loonnormwet

Naast de sectoronderhandelingen, wordt ook een intersectorale strijd gevoerd, die tegen de Wet van 1996. Deze wet verhindert namelijk dat er vrij onderhandeld kan worden over loonsverhogingen. Daarom moet deze wet veranderen. Zo niet, is er geen sociale rechtvaardigheid en geen respect voor de werknemers.

Kom dus mee betogen!
WANNEER: vrijdag 24 september
WAAR: station Brussel Noord
TIJDSTIP: 10 uur 30