Anciënniteitspremie

De arbeiders hebben recht op een eenmalige anciënniteitspremie, betaald in de maand van de verjaardag van de indiensttreding.

Anciënniteit
 
Premie
 
5 jaar € 99,16
10 jaar € 198,31
15 jaar € 247,89
20 jaar € 371,84
25 jaar € 495,79
30 jaar € 619,73

Voor deze premie verstaat men onder anciënniteit ofwel de contractuele anciënniteit ofwel de conventionele anciënniteit ofwel deze die het gevolg is van een overname van een commercieel contract, met inbegrip van de overnames van vóór 1997.