Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (Brugpensioen)

In de sector bewaking betreft het naast het algemene stelsel (CAO17) ook nog volgende regimes:

SWT

De belangrijkste voorwaarden:

59 jaar en lange loopbaan

 • 59 jaar oud zijn tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020.
 • Minstens 40 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende.
 • Recht hebben op werkloosheidsuitkeringen.

59 jaar en zwaar beroep (nachtarbeid)

 • 59 jaar oud zijn tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020.
 • 35 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende waarvan:
 • 20 jaar nachtarbeid.
 • 20 jaar voltijdse anciënniteit in de sector.

59 jaar en zwaar beroep (nachtarbeid)

 • 59 jaar oud zijn tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020.
 • 33 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende waarvan:
 • 20 jaar nachtarbeid.
 • 20 jaar voltijdse anciënniteit in de sector.

58 jaar en ernstige lichamelijke problemen

 • 58 jaar oud zijn tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020.
 • Minstens 35 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende.
 • Recht hebben op werkloosheidsuitkeringen;
 • 20 jaar voltijdse anciënniteit in de sector.