Syndicale premie

De syndicale premie bedraagt € 145 per jaar. Een prestatie van 10 dagen arbeid of gelijkgestelde prestaties geeft recht op 1/12de van het jaarbedrag of 12,08 voor de periode van 1 oktober tot 30 september. De arbeiders ontvangen de syndicale premie samen met de buitengewone vakantietoelage.