Premie werkkledij en schoenen

De werkgever moet werkkledij en een beschermingsuitrusting ter beschikking stellen van zijn werknemers. Wanneer hij dit niet doet is hij verplicht een vergoeding van € 0,62 per dag te betalen (niet geïndexeerd).

Voor het onderhoud van de werkkledij betaalt de werkgever per maand een vergoeding € 16,92 aan de voltijdse werknemers. Een deeltijdse werknemer (die minder dan 18.30 u presteert) heeft recht op een vergoeding van € 8,46. Deze bedragen worden samen met de lonen aan de index aangepast (bedragen 01/01/2023).

Indien men tewerkgesteld is in een militaire basis heeft men recht op een vergoeding voor schoenen van € 27,27.