Vervoerskosten

Dit zijn de belangrijkste regelingen. Vanaf 2023 zullen, de bedragen hernomen in bijlage, geïndexeerd worden op de 1ste februari van elk jaar met het percentage van de gemiddelde verhoging toegepast door de NMBS op haar tarieven van de vervoersbewijzen voor de woon-werk verplaatsingen

  • Openbaar vervoer: terugbetaling van het sociaal abonnement tegen 100%.
  • Andere vervoermiddelen: per prestatie recht op terugbetaling van 1/5de van de waarde van de wekelijkse treinkaart tegen 120%, naar gelang van het aantal kilometers.
  • Onderbroken diensten: 1/5de van de waarde van de treinkaart tegen 120%, in functie van het aantal afgelegde kilometers enkele reis, zonder rekening te houden met een maximum.
  • Havenzone Antwerpen: € 0,25 per km (heen-terug) voor het gebruik van privé-voertuig.
  • Dringende oproepen, speciale oproepen, opeenvolgende opdrachten, verplaatsingen met je hond: € 0,4237 per km (vanaf 01/07/2023). De verplaatsingstijd gelegen tussen opeenvolgende arbeidsprestaties bij verschillende klanten of op verschillende locaties wordt beschouwd als arbeidstijd en als dusdanig vergoed.
  • Fietsvergoeding: € 0,27 per km (vanaf 01/01/2023).