Uitzendkrachten

De sociale partners doen volgende aanbeveling inzake uitzendarbeid: De sociale partners stellen vast dat uitzendarbeid tot een hogere loonkost leidt voor de ondernemingen en dat het geen werkzekerheid biedt.

Om die redenen doen de sociale partners de aanbeveling tot overleg op regelmatige basis tussen de ondernemingen en hun syndicale delegatie over uitzendarbeid.

De doelstelling van dit overleg is de uitwerking van regels die uitzendarbeid tot een minimum beperken.

Vanaf 2013:

  • worden er geen dagcontracten voor uitzendkrachten toegestaan,
  • anciënniteit word opgebouwd met inbegrip van uitzendarbeid.