Klein verlet

Gebeurtenis

Familielid

Aantal dagen

 

 

Geboorte

 

 

kind van de arbeider

15 dagen (3 dagen door de werkgever betaald) te kiezen tijdens de

4 maanden na de dag van de bevalling

 

Vanaf 1 januari 2023: 20 dagen

 

 

 

Huwelijk

van de arbeider

3 dagen

 

 

Huwelijk

kind van de arbeider of met wie hij een gezin vormt, van een (schoon)broer, een (schoon)zuster, (schoon)ouders,

een kleinkind van

de arbeider

 

 

1 dag

 

 

Adoptie van een kind

 

  • 6 weken (3 dagen door de werkgever betaald) voor een kind jonger dan 3 jaar
  • 4 weken (3 dagen door de werkgever betaald) voor een kind ouder dan 3 jaar tot max 8 jaar

Dit zijn enkele voorkomende redenen van klein verlet. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks andere omstandigheden die recht geven op klein verlet.

Recente wijziging: rouwverlof van 10 dagen.

Wat is het ?
•    Dagen van betaalde afwezigheid bij overlijden
•    Verhoging van 3 naar 10 dagen

Wanneer van toepassing?
•    Bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner
•    Het kind van de werknemer
•    Het pleegkind

Opname (dagen betaald door de werkgever)
•    De eerste 3 dagen tussen de dag van het overlijden en de begrafenis
•    De overige 7 dagen op te nemen gedurende het jaar dat volgt op de dag van het overlijden
•    Met akkoord van de werkgever kun je deze dagen ook op een later tijdstip opnemen

Voor meer informatie: neem contact op met je afgevaardigde of met je lokale AC-afdeling.