Eindejaarspremie

De eindejaarspremie wordt, met behoud van de bestaande toekennings- en betalingsvoorwaarden, als volgt berekend : 8,33 % van het loon voor de gepresteerde uren met inbegrip van de prestatiegebonden premies en de gelijkgestelde dagen.

Dit zijn de gelijkgestelde dagen:

 • de ziektedagen tot maximaal één jaar (met inbegrip van de dagen afwezigheid wegens pre- en postnataal verlof, zijnde in totaal 15 weken)
 • de wettelijke feestdagen
 • de betaalde dagen kort verzuim
 • de dagen vakbondsvorming
 • de afwezigheid wegens arbeidsongevallen
 • de dagen betaalde vakantie
 • de dagen werkloosheid
 • de inhaalrustdagen voor overuren
 • de dagen educatief verlof

Onder 'loon' wordt verstaan: alle componenten van het loon, met uitzondering van:

 • de maaltijdcheques
 • de groepsverzekeringspremies
 • de premies voor feestelijke aangelegenheden (zoals sinterklaasgeschenk)
 • allerlei premies niet aan RSZ-bijdragen onderhevig of andere niet prestatiegebonden premies
 • de eindejaarspremie die valt in de referteperiode.