Tijdskrediet

De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in de stelsels van tijdskrediet. Voor de meest actuele informatie , neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

Tijdskrediet eindeloopbaan 1/5de vermindering vanaf 50 jaar voor arbeidsters met 28 jaar loopbaan. Tijdskrediet met motief : de arbeidsters hebben recht op 36 maanden in voltijds, halftijds- of 1/5de tijdskrediet.

Gezien de recente wijzigingen in het stelsel tijdskrediet: neem contact op met je syndicale afgevaardigde voor een meer details (bv. tijdskrediet zonder motief).