Tweede pijler

Sinds 2009 betalen de werkgevers een bijdrage voor je aanvullend pensioen.

In 2021 verhoogt de werkgeversbijdrage met € 50 netto per jaar voor een voltijdse werknemer.

Deze € 50 is ook van toepassing indien de 2e pijler op bedrijfsvlak hoger is.

De minimale werkgeversbijdrage bedraagt € 800 netto per jaar vanaf 2021.