Coronapremie

Er wordt in 2021 een coronapremie van € 500 netto in de vorm van consumptiecheques toegekend door alle werkgevers aan alle werknemers die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • Minstens 1 maand (= 30 kalenderdagen) anciënniteit in de onderneming in de referteperiode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021
  • Er wordt rekening gehouden met gewerkte dagen en gelijkgestelde dagen zoals bij jaarlijkse vakantie behalve bij ziekte waar de gelijkstelling beperkt wordt tot maximum 3 maanden
  • Er wordt een pro rata toegepast volgens de gemiddelde tewerkstellingsbreuk van de werknemer in de referteperiode.